Expedičné etikety

Expedičné etikety alebo štítky môžeme najčastejšie vidieť na balíkoch a zásielkách, ktoré z rôznych dôvodov vyžadujú špeciálne zaobchádzanie.

Ukážu ako treba zaobchádzať s balíkom

V tomto prípade ide hlavne o to, aby všetci tí, čo so zásielkou prichádzajú do styku vedeli, že obsahom je krehký tovar, prípadne sklo, elektronika alebo tekutiny a mohli s ňou nakladať a zaobchádzať spôsobom zodpovedajúcim tomuto faktu. Na expedičných etiketách je zobrazený symbol, ktorý je zrozumiteľný pre každého a teda je jednoduché pochopiť, čo sa nimi sleduje.